Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng:

1. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin của Khách hàng được giữ bí mật.và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho Khách hàng. Chúng tôi có các công nghệ bảo mật và hệ thống được trang bị.rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền.internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin.Khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn,.và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập.trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng.

Cam kết bảo mật

2. Chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải.cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi Khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là Khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó Khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

3. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện sau khi Quý khách lựa chọn mục “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản về chính sách bảo mật thông tin của https://nhadepacp.vn/”.

Cam kết bảo mật

4. Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Cam kết bảo mật

5/5 - (1 bình chọn)