Điều kiện giao dịch Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng ACP:

Ghi chú: Sản phẩm công ty cung cấp bao gồm

 • Dịch vụ tư vấn thiết kế bản vẽ
 • Dịch vị thi công công trình
LOGO-03 CHU NHAT

điều kiện giao dịch

a) Thời gian (Múi giờ Việt Nam GMT+7),địa điểm trao đổi,cung cấp sản phẩm:

 • Giới hạn về thời gian: cung cấp các dịch vụ tư vấn online hoặc điện thoại hotline trong.tất cả khung giờ từ 7h30 đến 20h; Các dịch vụ tư vấn thiết kế trao đổi trực tiếp,giao nhận sản phẩm tại trụ sở hoặc các văn phòng hoặc giao nhận online.trong giờ hành chính từ 7h30-11h30 vào buổi sáng và 13h00-17h00 buổi chiều,.từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần,chủ nhật nghỉ; Các hoạt động thi công và giám sát công trình hoạt động.trong giờ hành chính từ 7h00-11h30 vào buổi sáng và 13h00-16h00 buổi chiều,.từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần,chủ nhật nghỉ.
 • Phạm vi địa lý: Các hoạt động thiết kế,giao nhận thiết kế online diễn ra trên phạm vi toàn quốc,riêng dịch vụ tư vấn,.thiết kế trực tiếp thì gặp và trao đổi,.giao nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện; Các hoạt động liên quan đến thi công công trình,.Công ty thực hiện thi công các dự án tại Nội tỉnh đặt trụ sở và các văn phòng đại diện,.các yêu cầu thi công công trình tại các tỉnh khác công ty.sẽ trao đổi cụ thể để đi đến quyết định.

Điều kiện giao dịch

b) Chính sách hoàn trả:

 • Thời hạn hoàn trả: Quá trình hoàn trả diễn ra trong suốt quá trình được ký kết.được nêu rõ trong hợp đồng.
 • Phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua: Trường hợp thay đổi trong quá trình thiết kế hoặc thi công công trình thì tiến hành nghiệm thu khối lượng.sản phẩm đã hoàn thành và thanh quyết toán theo đơn giá đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Cách thức lấy lại tiền: Tiền được hoàn trả lại cho khách hàng sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu khối lượng và thanh.quyết toán hợp đồng;  Chi phí phát sinh và thiệt hại do bên Vi phạm hợp đồng thanh toán và được trừ.vào số tiền hoàn trả.

Điều kiện giao dịch

c) Chính sách bảo hành sản phẩm: Sản phẩm thiết kế được bảo hành theo quy định của Luật.xây dựng Việt Nam; Sản phẩm thi công công trình được bảo.hành 24 tháng cho hạng mục thi công phần thô và hoàn thiện công trình theo như quy định.của Luật xây dựng Việt Nam.

d) Các tiêu chuẩn:

 • Tiêu chuẩn dịch vụ: dịch vụ cung cấp phải đạt yêu.cầu theo Tiêu Chuẩn thiết kế và Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành
 • Quy trình cung cấp dịch vụ: Bước 1: Bên mua và bên bán trao đổi với nhau,.Bước 2: Bên bán tiến hành lập dự toán báo giá sản phẩm cho bên mua,.Bước 3: Bên mua và bên bán thảo luận và ký kết hợp đồng mua.bán,Bước 4: Bên bán tiến hành sản xuất sản phẩm dưới sự giám sát,nghiệm thu giai đoạn của.bên mua, Bước 5: Bên bán hoàn thành sản phẩm và bàn giao sản phẩm cuối hoàn thành.cho bên mua, Bước 6: Bên bán tiến hành bảo hành bảo trì sản phẩm theo điều.khoản kí kết trong hợp đồng.
 • Biểu phí : phí dịch vụ được tính theo dự toán giá trị sản phẩm cung cấp được.thỏa thuận giữa bên mua và bên bán được ký kết trong hợp đồng.theo biểu giá dự toán nhà nước quy định.

Điều kiện giao dịch

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch:.Người bán và người mua giao dịch sản phẩm thông qua việc giao kết hợp đồng kinh tế:

 • Nghĩa vụ của người bán: Soạn thảo hợp đồng,cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm,.quy cách,chất lượng sản phẩm trong hợp đồng;.Giải thích rõ các điều khoản trong hợp đồng cho người mua; Tuân thủ các điều khoản ghi trên hợp đồng.
 • Nghĩa vụ của người mua: Cung cấp đầy đủ thông tin và yêu cầu sản.phẩm cho người bán soạn thảo hợp đồng; Đọc kỹ hợp đồng,yêu cầu người bán giải.thích rõ các điều khoản trong hợp đồng; Nghiệm thu sản phẩm theo hợp đồng; Tuân thủ các điều khoản ghi trên hợp đồng.

Mời các bạn đánh giá