Tuyển dụng - Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây dựng ACP
Menu
  • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ACP
  • 0868739979
TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Tuyển dụng

06/04/2022

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH- CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ACP THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng ACP CẦN TUYỂN: 1. Vị trí tuyển dụng: – 01 Kỹ...